Hello everyone, this post is my first english post. Because of that it could be some mistake. I apologize in advance :)
Let me, If we want to keep up to with new generation technology that increase day by day, for use that technology we must to know what is that…

İnsan sınıflandırmasının yetersiz kaldığı bilginin arttığı bir süreçteyiz. Büyük ölçekli bu veriler arasında bilgiyi ulaşma ve bilgiyi analiz etme, bilgiden anlam çıkarma ve tahmin yürütme bilimine veri madenciliği denir.

Veri Madenciliği Aşamaları

  • Ön İşleme ve veriyi temizleme (Preprocessing)
  • Öznitelik Seçimi (Feature Selection/Feature Extraction)
  • Sınıflandırma (Classification)
  • Yorumlama, Doğrulama, Raporlama (Visualization)

Biz bu yazı da…

Bugün IoT cihazımından gelen verilerimizi gerçek zamanlı olarak nasıl analiz edebileceğimizi öğreneceğiz. Veri elde edebilmek için Raspberry Pi Azure IoT Online Simulator kullandım. Başlamadan önce hangi servisleri kullanacağımızı, neye ihtiyacımız olduğunu bir görsel ile anlatmak istiyorum.

Device’dan gelen data ilk olarak Azure IoT Hub’a gelecek. Burası verilerimizin kalıcı olarak saklandığı…

Selamlar. Bugün Microsoft Bot Framework ile chatbotun nasıl yapıldığını, nasıl çalıştığını bir demo yaparak öğreneceğiz.

Chatbotumuzu dev.botframework.com sitesine giderek oluşturmamız gerekiyor. Siteye mailimiz ile giriş yaptıktan sonra hemen ana ekranda karşımıza çıkan “Create a bot or skill” i tıklayarak yeni botumuzu oluşturuyoruz. …

Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu olarak geleneksel bir şekilde düzenlemeyi düşündüğümüz Bilişimde Kariyer Zirvesi’17 üzerine biraz konuşalım.

Bilişimde Kariyer Zirvesi öğrencilerin vizyonunu genişletmeyi , teknik konularda dahil olmak üzere bir çok farklı konuda konuşmacıların katılımıyla öğrencileri bilgilendirmeyi hedefleyen bir konferanstır. 650 başvuru aldığımız bu konferansa ilgi gerçekten büyüktü.

Bilişim sektörünün bugünü ve geleceği , Endüstri 4.0 , Yazılım Sektörü , Dijital Oyunlar , Sistem Yönetimi , Siber Güvenlik , Makine Öğrenmesi , Yapay Zeka , Sosyal Medya Yönetimi gibi konuların işlendiği Bilişimde Kariyer Zirvesinin katılımcıları da gerçekten birbirinden değerliydi. Bilgi Güvenliği Akademisinden Ozan Uçar , ING Bank’dan Burak Selim Şenyurt gibi birbirinden değerli yazılım geliştiricilerine ev sahipliği yaptık.

Katılımcılardan olumlu dönüşler aldığımız bu etkinlikte katılımcılara , konuşmacılarımıza ve emeği geçen Bilişim Topluluğu ekibimize teşekkür ediyorum.

Bu yazı serisinde yeni nesil teknolojilerden bahsederek vizyonumuzu genişletmeyi hedeflediğimizi ilk yazı da belirtmiştim. Msp Kick Off yazı serisinin 2. sinde Cross Platform mobil uygulama geliştirmenin ne olduğunu , buna neden ihtiyaç duyulduğu üzerinde konuşalım.

Cross Platform mobil uygulama geliştirmeye değinmeden önce bazı kavramları bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zira bu alanda…

Kadir Alan

Software Engineer @Nesine.com www.kodadam.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store